Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR z.s.

Posláním ASZP je zejména zvýšení zaměstnanosti a ekonomických aktivit Romů

Naše vize a cíle Podporují nás

Poslání

Romská vlajka Jedním z nezbytných předpokladů společenského vzestupu Romů je zlepšení jejich pozice na trhu práce. Dosažení tohoto cíle se však dlouhodobě nedaří, míra nezaměstnanosti Romů se od počátku transformace ekonomiky v ČR po roce 1989 zvyšuje a je nepřijatelně vysoká ve srovnání s většinovou populací. Otázka zaměstnanosti bude i v období 2014–2020 klíčová, protože český trh práce je ovlivňován nepříznivým vývojem ekonomiky. Zaměstnanost klesla v období 2008–2012 již o 112 000 míst. Rychle rostl počet nezaměstnaných, v září 2013 jich bylo registrováno již přes 550 000. Míra nezaměstnanosti dosáhla na konci roku 2013 8,2 % (596 833 nezaměstnaných osob). Rychle roste počet dlouhodobě nezaměstnaných (v období 2008–2012 číslo narostlo o více než 90 %). Míra zaměstnanosti osob se základním vzděláním a bez vzdělání je výrazně pod průměrem EU a klesá. To všechno jsou faktory, které ukazují, že Romové budou i nadále patřit mezi skupiny nejvíce vystavené riziku nezaměstnanosti. Levné ubytování v Brně

Příčiny nezaměstnanosti

Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost Romů vyplývá zejména

  • z nedostatku pracovních příležitostí;
  • z existence diskriminace na trhu práce, přičemž značná část Romů a Romek může čelit vícenásobné diskriminaci (např. romské ženy – matky, Romové a Romky ve věku 50+);
  • z nesouladu mezi požadavky zaměstnavatelů a úrovní kvalifikace znevýhodněných Romů.
Kameraman Brno

Mezi širší negativní dopady náleží vytlačování znevýhodněných Romů na sekundární trh práce, kde získávají nestabilní pracovní příležitosti často bez pracovní smlouvy. Výdaje státu spojené s nezaměstnanou skupinou následně snižují společenskou pozici Romů, vedou k jejich stigmatizaci a ohrožují celkovou společenskou soudržnost. Zaměstnanost je tak považována za klíč pro cestu z chudoby a sociálního vyloučení jak jednotlivých Romů, tak k překonání historicky vzniklého znevýhodnění romské menšiny jako celku.

Naše vize a cíle Stanovy spolku

AKTUÁLNĚ

Sponzorujeme soutěž Miss Roma 2024

Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí akce "Ocelové pěsti II", která se konala v Ostravské Tatran aréně. Tato neuvěřitelná událost, pořádaná romskými zápasníky MMA a boxery různých kategorií, byla plná napětí, vzrušení a sportovního ducha.

Je pro nás důležité, aby i děti měly příležitost zapojit se do sportu a najít si svou vášeň. Proto se snažíme představit sportovní příležitosti právě těm, kteří to nejvíce potřebují. Věříme, že sport může změnit životy mladých lidí a poskytnout jim cestu k pozitivním změnám.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěchu akce "Ocelové pěsti II", a těšíme se na další společné sportovní zážitky.

DAROVACÍ SMLOUVA

Oficiální web

Facebooková stránka akce

 

Sponzorujeme soutěž Miss Roma 2024

Těší nás, že můžeme být součástí úžasné události MISS ROMA 2024, která se koná v Hodoníně 15. června 2024.

Cílem soutěže není pouze najít nejkrásnější a nejtalentovanější romskou dívku, ale také podpořit sebevědomí, hrdost a vzájemnou sounáležitost mezi romskou a neromskou společností.

Jsme potěšeni, že můžeme přispět k propagaci romské kultury a tradic a zároveň ukázat krásu a talent romských dívek široké veřejnosti. Hlasovat můžete zde.

DAROVACÍ SMLOUVA

Facebooková stránka akce

 

INKLUZE prostřednictvím sociálních zaměstnavatelů

Dne 02. 06. 2022 jsme společně s panem ministrem Mariánem Jurečkou rádi uvítali u kulatého stolu na půdě MPSV představitelé státních organizací za účelem jednání ve věci sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Chceme touto cestou poděkovat panu ministrovi a taktéž PhDr. Davidovi Beňákovi (ředitel odboru sociální integrace) a jeho teamu, kteří se zasloužili o organizaci. Na jednání vystoupil pan ministr, vedoucí oddělení veřejných zakázek resortu MPSV Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, GŘ Správy železnic Bc. Jiří Svoboda MBA a předseda naší Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR, z.s., který představil náš program „INKLUZE prostřednictvím sociálních zaměstnavatelů„. 

Marian Jurečka i Marcel Ščuka v jeho rozsáhlé prezentaci programu inkluze, zároveň vyzvali účastníky jednání u kulatého stolu k aktivnější spolupráci ze strany státních organizací, vytvoření stabilního prostředí a pravidelnému plánování poptávek se sociálními kritérii.

 

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ OD 1. LEDNA 2021 ZE ZÁKONA POVINNĚ

Už dlouho volali zadavatelé veřejných zakázek o návod a postupy k aplikaci odpovědného veřejného zadávání. Jsme rádi, že  1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Je to určitě krok kupředu a doufáme, že si tyto praktiky zadavatelé veřejných zakázek brzy osvojí.

 

Více informací naleznete zde http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/sovz_newsletter_no_46_prosinec_2020.pdf

 
 

Marcel Ščuka
předseda

 

SOUTEŽ O NEJPŘITAŽLIVĚJŠÍ ROMSKOU ŽENU

Pretty Roma Woman

1. ČESKOSLOVENSKÁ PRETTY ROMA WOMAN 2017

Šarm. Sebevědomí. Inteligence. To jsou vlastnosti budoucí Pretty Roma Woman. V soutěži chceme objevit romské ženy, které dokáží zazářit a mají vlastní názory.
Zúčastnit se může každá žena nebo dívka romské národnosti, které je víc než 25 let. I proto je jasné, že nehledáme další modelku. Chceme v dalších ženách probudit sebevědomí a ukázat jim, že svět stojí o jejich půvab, pohotovost a smysl pro humor.

Přihlásit se můžete na webových stránkách soutěže www.prettyromawoman.cz