Tiskové prohlášení ke konferenci k problematice týkající se železniční infrastruktury, konané dne 20.04.2015 na AŽD Praha

Toto tiskové prohlášení bylo předáno dne 20.4.2015 odboru komunikace Ministerstva dopravy a Správě železniční dopravní cesty, s. r. o.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ CELOSTÁTNÍ ASOCIACE SOCIÁLNĚ ZODPOVĚDNÝCH ROMSKÝCH SPOLKŮ A PODNIKATELŮ V ČR

CELOSTÁTNÍ ASOCIACE SOCIÁLNĚ ZODPOVĚDNÝCH ROMSKÝCH SPOLKŮ A PODNIKATELŮ V ČR, z.s. plně podporuje a jednoznačně prosazuje AŽD Praha na pozici generálního dodavatele pro výstavbu vysokorychlostních tratí. Naše Asociace taktéž stojí za dalšími českými kooperujícími společnostmi jako jsou: EŽ PRAHA, EPL COND, AK SIGNAL BRNO, STARMON, CHLÁDEK A TINTĚRA, KTA TECHNIKA s.r.o., SIGNAL BAU a PRVNÍ SAS PLZEŇ.

S výše uvedenými firmami máme dobré zkušenosti a velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci,kterou jsme velmi těžce navazovali a následně budovali. Je důležité zdůraznit, že než jsme našli s výše uvedenými firmami společný jazyk a dospěli ke konkrétní spolupráci, stálo nás to nemalé úsilí a hodně času. Taktéž naše romské firmy museli prokázat, že jsou plnohodnotnými partnery, což dokazovali kvalitou provedených prací a plněním závazných termínů. Nechceme znovu absolvovat tyto zahajovací dialogy, opakovaně přesvědčovat nové odběratelé o našich kvalitách a ocitnout se opět na startovací čáře. Pro naše romské zaměstnance a zaměstnavatele by to znamenalo velké prostoje, ztrátu času a zejména ztrátu zaměstnání, které v současné době nejvíce zajišťuje AŽD PRAHA a s ním spřízněné firmy. Jediným výsledkem bude , že se pracovní úřady znovu a dlouhodobě naplní našimi romskými spoluobčany, které nikdo nebude chtít zaměstnat. Bohužel v konečném důsledku to nezaplatí nikdo jiný než stát!!!

České firmy jako jsou AŽD PRAHA byli vždy sociálně politicky uvědomělé a vždy podporovalo sociální politiku našeho českého státu. Od jiného nového generálního dodavatele, ve jménu zahraničního korejského subjektu, můžeme v první řadě očekávat pouze tvrdé komerční chování a jednoznačně budeme postrádat sociální cítění, které je mimo jiné dnes prosazováno a doporučováno i Evropskou Unií.

Je pouze Ministerstvu Dopravy, aby zvážilo jaké finanční a sociální dopady bude mít případná výměna generálního dodavatele na státní rozpočet. V neposlední řadě, je nutné si uvědomit, že zemní práce na inženýrských sítích po desetiletí vykonávali Romové a nadále je vykonávají. Pokud Romům stát vezme i tuto poslední možnost výdělků, může očekávat že 80 % Romů skončí znovu na pracovní úřadě.

Také by jsme rádi připomenuli, že začátkem tohoto roku proběhla osobní schůzka s panem premiérem Sobotkou a zástupci romských asociací. Na ní pak pan premiér přivítal a podpořil myšlenku sociálně zodpovědného zadávání veřejných zakázek a doporučil úzkou spolupráci romských firem s podniky či firmami, které na veřejných zakázkách participují.

Nebráníme se dialogu s ministerstvem dopravy, bohužel nás nikdo k tomu nevyzval. Činíme tak tedy sami a touto formou vyzýváme pana ministra Ťoka, abychom byli přizvání k jednáním, které se nás bezprostředně dotýkají.

V Praze dne 20.4.2015 za ASZP v ČR

Marcel Ščuka předseda

Ke stažení:
TP-ASZP-20.4.2015-AZD-Praha.docx