Odpovědné veřejné zadávání od 1. ledna 2021 ze zákona povinně

Už dlouho volali zadavatelé veřejných zakázek o návod a postupy k aplikaci odpovědného veřejného zadávání. Jsme rádi, že  1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Je to určitě krok kupředu a doufáme, že si tyto praktiky zadavatelé veřejných zakázek brzy osvojí.

 

Více informací naleznete zde http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/sovz_newsletter_no_46_prosinec_2020.pdf

 
 

Marcel Ščuka
předseda