INKLUZE prostřednictvím sociálních zaměstnavatelů

Dne 02. 06. 2022 jsme společně s panem ministrem Mariánem Jurečkou rádi uvítali u kulatého stolu na půdě MPSV představitelé státních organizací za účelem jednání ve věci sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Chceme touto cestou poděkovat panu ministrovi a taktéž PhDr. Davidovi Beňákovi (ředitel odboru sociální integrace) a jeho teamu, kteří se zasloužili o organizaci. Na jednání vystoupil pan ministr, vedoucí oddělení veřejných zakázek resortu MPSV Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, GŘ Správy železnic Bc. Jiří Svoboda MBA a předseda naší Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR, z.s., který představil náš program „INKLUZE prostřednictvím sociálních zaměstnavatelů„. 

Marian Jurečka i Marcel Ščuka v jeho rozsáhlé prezentaci programu inkluze, zároveň vyzvali účastníky jednání u kulatého stolu k aktivnější spolupráci ze strany státních organizací, vytvoření stabilního prostředí a pravidelnému plánování poptávek se sociálními kritérii.